دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از بازداشت ۵ نفر از پرسنل شهرداری آبسرد خبر داد.

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفت‌وگو با میزان از بازداشت ۵ نفر از پرسنل شهرداری آبسرد خبر داد و بیان کرد: براساس گزارش‌های واصله و رصد اطلاعاتی انجام شده توسط سربازان گمنام ۵ نفر از پرسنل شهرداری آبسرد به جهت تخلفات مالی و ساختمانی بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: متهمان به منظور انجام تحقیقات تکمیلی مراجع قضایی در بازداشت هستند.