رییس و دادستان حوزه قضائی سرباز و راسک به مناسبت روز پزشک با رئیس مرکز بهداشت و درمان راسک دیدار و از بیمارستان ولایت این شهرستان بازدید کرد.

رییس و دادستان حوزه قضائی سرباز و راسک با رییس مرکز بهداشت و درمان این شهرستان دیدار و به بررسی مشکلات بهداشتی سطح این شهرستان پرداختند.

همچنین به مناسبت روز پزشک ازبیمارستان ولایت راسک بازدید بعمل آمد و وی روز پزشک را به رییس و کادر پزشکی تبریک گفت.