دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان سمنان از تصفیه خانه شهرک صنعتی سمنان بازدید و بر اهمیت مقوله‌های سلامت و فعالیت نیروی کار در محقق سازی شعار سال تاکید کرد.
به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وضعیت نامناسب تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی سمنان و انتشار بوی نامطبوع در محیط شهرک صنعتی و مسیر منتهی به آن، محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان سمنان همراه جمعی از همراهان ازمحل تصفیه خانه شهرک صنعتی سمنان بازدید و بر اهمیت مقوله‌های سلامت و فعالیت نیروی کار در محقق سازی شعارسال تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در این بازدید پس از دریافت گردش کار از مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی و معاون حفاظت محیط زیست استان سمنان در باب پساب، ظرفیت ها، محدودیت‌ها و تهدید‌های سیستم پالایش فاضلاب فعلی شهرک صنعتی، گفت: علی الظاهرخروجی پساب و انباشت آن در اراضی اطراف شهرک، خارج از استاندارد است.

وی اظهار کرد: این موضوع می‌تواند موجبات آلایندگی تدریجی سفره‌های زیرزمینی، اتلاف اشجار و روئیدنی‌ها و بالقوه تهدید علیه بهداشت عمومی واحد‌های صنعتی فعال و نیروهایشان شود؛ به همین دلیل اقدام عاجل در برطرف کردن این موضوع ضروری است.

در پایان این بازدید، دستورات لازم از ناحیه مدعی العموم به دستگاه‌های مربوطه جهت استانداردسازی دستگاه تصفیه و تعریف خروجی پساب در ظرف زمانی حداکثرسه ماه صادر شد.