رییس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان به منظور ملاقات با کارکنان و مراجعین و پیگیری و حل مشکلات مربوطه جهت خدمت رسانی بهتر به مراجعین از مجتمع حصروراثت شهرستان اصفهان بازدید کرد.

سید محمد موسویان رییس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان، تقی یار رییس شورا‌های حل اختلاف شهرستان اصفهان و بختیارنصرآبادی قاضی و مدیر نظارت و بازرسی شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان از شعب شورا‌های حل اختلاف مجتمع حصروراثت بازدید کرد و نقاط قوت و ضعف آن مجتمع را مورد ارزیابی و بررسی قرارداد.

موسویان در این بازدید که به منظور ملاقات با کارکنان و مراجعین و پیگیری و حل مشکلات مربوطه جهت خدمت رسانی بهتر به مراجعین صورت گرفت، توصیه‌های لازم در خصوص خدمت رسانی هر چه بهتر کارکنان به مراجعین را ارائه کرد.

رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان  ضمن تشکر از زحمات کارکنان و اعضا خدوم و زحمتکش شورا‌های حل اختلاف برخی از نکات را متذکر شد و تصمیم گیری لازم جهت کاهش ازدحام جمعیت و تسهیل در امر رسیدگی‌ها اتخاذ  که به زودی اجرایی می‌شود.

  • منبع خبر : میزان