رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن بازدید از مجتمع قضایی شهید باهنر، گفت: ما وظیفه داریم به تمامی مدارک و مستندات طرفین دعوی توجه کنیم.
 یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی شهید باهنر بازدید کرد.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در دیدار با کارکنان قضایی مجتمع قضایی شهید باهنر گفت: مشکلات وجود دارد؛ اما نباید موجب کم کاری ما و عدم پاسخگویی به مردم شود.

وی متذکر شد: قضات باید با کار جهادی و مسئولیت پذیری که در درون همکاران وجود دارد، پاسخگوی مراجعان باشند و سخنان طرفین دعوی را گوش کنند؛ چرا که اگر به اجرای تکالیف قانونی و رعایت آداب قضا توجه نشود، ذهن مراجعین از عدالت دور می‌شود.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم به تمامی مدارک و مستندات طرفین دعوی توجه کنیم؛ زیرا مردم شاید کمبود‌ها را تحمل کنند؛ اما بی توجهی و نادیده گرفتن را تحمل نمی‌کنند و استماع صحبت‌های مراجعین علی رغم سختی کار هنر قضایی است.

وی یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و تلاش به جهت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و همچنین رفع اطاله دادرسی از اولویت‌های فعلی محاکم است.

جعفری اضافه کرد: نظارت بر زیر مجموعه از باب امر به معرف و نهی از منکر و همچنین وظیفه مدیریتی برای قضات لازم و ضروری است و با برگزاری جلسات مشترک می‌توانیم نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه عنوان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و حجم مراجعاتی که در این منطقه وجود دارد، با اطلاع رسانی و نوبت دهی اینترنتی می‌توان از رفت و آمد‌های غیر ضروری مراجعین جلوگیری کرد.

در خاتمه جعفری با تعدادی از مراجعان دیدار و جهت رفع مشکلات آنان دستورات لازم را صادر کرد و ضمن بازدید از واحد اجرای احکام متمرکز از نزدیک مسائل و مشکلات آن را بررسی کرد.