رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و جمعی از قضات دادگستری از زندان ساری بازدید کردند.

بازدید مسئولان قضایی و قضات درپی تاکیدات رییس کل دادگستری مازندران مبنی برکاهش جمعیت کیفری، نظارت بر وضعیت زندان‌ها و همچنین بررسی عملکرد زندان و دیدار و گفتگو با زندانیان انجام شد.

حجت الاسلام باقری رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان بهمراه معاونین، قضات دادگاه‌های عمومی، انقلاب و شورای حل اختلاف، ضمن حضور در تمامی بند‌ها و بخش‌های مختلف زندان ضمن گفتگوی چهره به چهره با زندانیان نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادات مددجویان بمنظور رفع مشکلات زندانیان اقدام کرد.

برابر دستورالعمل ریاست قوه قضائیه حضور مداوم و مستمر دادستان‌ها، قضات دادسرا، روسای حوزه‌های قضایی بخش، قضات دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و ارتباط مستقیم زندانیان و قضات، اقدام مؤثری در جهت کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط و صدور احکام جایگزین حبس خواهد بود.