رییس کل دادگستری آذربابجان غربی مسئولین قضایی به منظور بررسی وضععیت مددجویان زندان ارومیه ضمن بازدید از بند‌ها و قسمت‌های مختلف این زندان در ملاقات چهره به چهره با زندانیان، از نزدیک در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفتند.

علی اکبر گروسی و مسئولین قضایی استان آذربایجان غربی در هفته قوه قضاییه به منظور بررسی وضعیت مددجویان زندان ارومیه ضمن بازدید از بند‌ها و قسمت‌های مختلف این زندان در ملاقات چهره به چهره‌ای که با زندانیان داشتند از نزدیک در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفته و در هر مورد دستورات مقتضی را صادر کردند.

در این بازدید که بروجنی مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی نیز حضور داشت، بر مواردی همچون ارتقاء سطح سلامت زندانیان، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی و استفاده بهینه از فضای موجود تاکید شد.
در پایان رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از اقدامات خوب و ارزنده مدیر کل زندان‌های استان در راستای توجه به امور زندانیان تقدیر و تشکر نمود.