در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بررسی مسائل و مشکلات مددجویان، رییس کل دادگستری استان اردبیل به همراه دادستان و قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل بازدید کرد.

در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بررسی مسائل و مشکلات مددجویان، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان اردبیل به همراه دادستان و قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از زندان مرکزی اردبیل بازدید نمود.

در این بازدید که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، قضات با حضور در بند‌های مختلف زندان به صورت حضوری و رو در رو در جریان مسائل و و مشکلات زندانیان قرارگرفته و دستورات لازم قضایی برای حل مشکلات آنان را صادر کردند.