رییس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه اعضای شورای قضایی استان از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بازدید کرد.
علی صالحی به همراه اعضای شورای قضایی استان از سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات و عملکرد سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان هرمزگان قرار گرفت.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه، فلسفه وجودی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را رسیدگی تخصصی به جرایم این حوزه بر شمرد و بر تشدید نظارت‌ها به منظور پیشگیری از تخلفات و آسیب‌های احتمالی تأکید کرد.

صالحی همچنین با اشاره به موقعیت استراتژیک استان هرمزگان، نزدیکی به تنگه هرمز و تمرکز بخش اعظمی از توان رزمی کشور در این منطقه اظهار کرد: مأموریت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در استان هرمزگان بسیار حائز اهمیت است و سختی کار با توجه به وسعت فعالیت‌ها بیش از سایر مناطق کشورست.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان در پایان از تلاش‌های مسئولین و کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکر و قدردانی کرد.