در دومین روز از بزرگداشت هفته قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک کن از جمله بایگانی پرونده‌ها، بخش استعلامات، حسابداری و اداری بازدید کرد.

محمدباقر الفت در دومین روز از بزرگداشت هفته قوه قضاییه از بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک کن از جمله بایگانی پرونده ها، بخش استعلامات، حسابداری و اداری بازدید کرد.

بازدید سرزده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اداره ثبت اسناد و املاک کن

وی با تعدادی از مراجعه کنندگان در این اداره گفت‌وگو و از میزان رضایت آنان از مدت زمان رسیدگی به درخواست‌های آنان مطلع شد.