مدیران دو حوزه قضایی اسفراین و بخش بام و صفی آباد از زندان شهرستان اسفراین بازدید و با مددجویان به صورت چهره به چهره دیدار کردند.

مدیران دو حوزه قضایی اسفراین و بخش بام و صفی آباد از زندان شهرستان اسفراین بازدید و با مددجویان به صورت چهره به چهره دیدار کردند.

در این بازدید رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسفراین و همچنین رییس دادگاه بخش بام و صفی آباد و جمعی از قضات این مجموعه ها حضور داشتند.

دیدار چهره به چهره با مدجویان و رسیدگی به مسائل و مشکلات مطروحه از سوی آنان مهمترین محور این بازدید به شمار می رفت.

باباخانی تقویت اقدامات مراقبتی را زمینه ساز کاهش حمعیت کیفری زندان ها توصیف و هدف از بازدیدهای دوره ای از زندان ها را اعمال نظارت های لازم و بررسی مسائل و مشکلات مددجویان و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان عنوان کرد .

«رضایی» سرپرست زندان اسفراین نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات و فعالیتهای انجام شده تصریح کرد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها تعامل با مراجع قضایی به عنوان اولویت اصلی در جهت انعکاس و رفع مشکلات مددجویان در دستور کار قراردارد.

وی حضور مستمر مسئولین و مدیران قضایی در زندان را گامی مهم در ساماندهی مشکلات مرتبط با زندانیان برشمرد و از تلاش های دستگاه قضایی در این خصوص قدردانی کرد.