بازدید از بخش‌های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررسی اقدامات و خدمات سازمان زندان‌ها بر اساس شاخص‌های حقوق بشر از جمله مهمترین محور‌های بازدید دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به همراه رییس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ بود.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به همراه رییس سازمان زندان‌ها با حضور در زندان تهران بزرگ با زندانیان به گفتگو پرداخت و مسائل و مشکلات آن‌ها را بررسی کرد.
«علی باقری کنی» دبیر ستاد حقوق بشر در این بازدید با تأکید بر این که “هر چند اداره زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندان‌ها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه‌ها و کمک به سازمان زندان‌ها در این زمینه است”، تصریح کرد: «باوجود این که نمی‌توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی‌توان از نقش تأثیرگذار بسیاری از دستگاه‌ها در جلوگیری از انحراف فرد و یا سوق دادن وی به سمت بزه به‌راحتی گذشت که در این میان موضوع اهمال و سستی و یا ترک فعل‌های مراجع ذیربط اهمیت ویژه‌ای دارد».
علی باقری کنی با تاکید بر این که “سازمان زندان‌ها مسؤول مستقیم صیانت از حقوق زندانیان است”، گفت: «وظیفه سازمان زندان‌ها رافع مسؤولیت دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیست؛ به‌ویژه در زمینه بازاجتماعی کردن زندانیان مسؤولیت‌های سنگینی متوجه مراجعی مانند حوزه و دانشگاه است».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به دو رسالت اصلی حکومت دینی یعنی اجرای عدالت و زمینه‌سازی برای تکامل و تعالی آحاد مردم، اظهار داشت: «شاخص “زندانبانی تراز” باید این باشد که خانواده زندانی غیر از دوری و فراق از فرد زندانی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای درباره سلامت، آسایش، رفاه و نشاط وی در زندان نداشته باشد».
دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر رعایت “حقوق متهم و مجرم” از یک طرف و “حقوق شاکی و جامعه” از سوی دیگر اظهار داشت: «باید به سمتی حرکت کنیم که “واحد سنجش حبس” به جای “سال”، نه حتی “ماه و هفته و روز”، بلکه “ساعت” باشد».
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به ادعای برخی دولت‌های غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، تصریح کرد: «بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران، دولت‌های غربی هستند که با وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه، حقوق همه مردم ایران را زیر پا گذاشته و با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از حقوق یک یا چند فرد متهم و یا مجرم هستند».
باقری کنی در ادامه افزود: «امروز دولت‌های غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید تمام قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران بایستند و پاسخگوی جنایات و خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر آحاد مردم ایران باشند».
بازدید از بخش‌های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررسی اقدامات و خدمات سازمان زندان‌ها بر اساس شاخص‌های حقوق بشر از جمله مهمترین محور‌های این بازدید بود.
در این بازدید ١٢ ساعته که رئیس سازمان زندان‌ها نیز حضور داشت، بر رعایت حقوق زندانیان و اطمینان از تأمین نیاز‌های مادی و معنوی آن‌ها تأکید شد.
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در این بازدید ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بتوانیم مشکلات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم و اجازه ندهیم موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم شود.

رییس سازمان زندان‌ها گفت: در حاکمیت دینی هیچ گونه تبعیضی در اجرای عدالت قابل قبول نیست و مبادا در زندان طوری عمل شود که بین زندانیان تفاوت وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین زندانیان وجود ندارد گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که عده‌ای که از راه کلاهبرداری و چپاول اموال مردم به ثروت‌های بادآورده رسیده اند آن ثروت را در زندان خرج کنند و خود را متفاوت از دیگر زندانیان بدانند.

رییس سازمان زندان‌ها در جمع کارکنان ندامتگاه تهران بزرگ اظهار داشت: یکی از اولویت‌های ما رسیدگی به وضعیت اقتصادی و حل مشکلات و پیگیری مطالبات کارکنان و رفع دغدغه‌های ایشان است که به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

بازدید از بخش‌های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررسی اقدامات و خدمات سازمان زندان‌ها بر اساس شاخص‌های حقوق بشر از جمله مهمترین محور‌های این بازدید بود.

رییس سازمان زندان‌ها در پایان این بازدید که ۱۲ ساعت به طول انجامید ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر بتوانیم مشکلات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم تا موجبات سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود.

اثربخشی و ضرورت حضور مداوم قضات در زندان برای رسیدگی به مطالبات مددجویان، ارتقای سطح بهداشت، رفع مشکل کم آبی، ساخت و مرمت ورودی زندان و محل تردد خانواد‌ها و نیز توسعه ناوگان رفت و آمد ایشان از جمله محور‌های مورد تاکید در این بازدید بود.
رئیس سازمان زندان‌ها و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه حضور در ندامتگاه از فعالیت گروه پزشکان جهادی که در حال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بودند نیز بازدید کردند.
همچنین گروه فرهنگی مکتب شهید سلیمانی نیز با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برای زندانیان پرداخت.