معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: دو هزار و ۱۶۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان بازگشت.
عیسی پورسلیمی در گفتگو با میزان با بیان اینکه دادسرا‌ها جهت حفظ اراضی منابع طبیعی و اراضی ملی فعال هستند، گفت: در مجموع دو هزار و ۱۶۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان برگردانده شد که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: شورای بیت‌المال نیز با حضور رییس کل دادگستری و دیگر مسئولان برگزار و در خصوص تغییر کاربری‌ها، حفظ اراضی ملی و دست‌اندازی به اراضی ملی جلساتی تشکیل می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در ادامه با تاکید بر اینکه به هیچ وجه با متجاوزین به اراضی دولتی مماشات نخواهیم کرد، اضافه کرد: سال گذشته حدود یک هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در این زمینه تشکیل که ۶۳۹ پرونده از این تعداد در حوزه تغییر کاربری و ۴۴۲ پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز است که دراین رابطه متهمانی دستگیر شدند.