معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از کشور‌های غربی مأمن مفسدان و اختلاسگرانیست که دستشان تا مرفق در جیب ملت ایران فرو رفته، گفت: برخی دولت‌های اروپایی تلاش دارند تا همه موارد نقض حقوق ملت ایران را در کارنامه ضدانسانی خود جمع کنند تا در جشنواره فشار حداکثری به ملت ایران برنده زرشک طلایی نقض حقوق ملت ایران شوند.
علی باقری در پی دستور آیت الله رییسی به وی، در نشست شورای عالی قوه قضاییه برای پیگیری استرداد متهمان و مجرمان اقتصادی، اظهار کرد: برخی از کشور‌های غربی فقط پناهگاه تروریست‌ها نیستند که دستشان به خون مردم ایران آغشته شده؛ بلکه مأمن مفسدان و اختلاسگرانیست که دستشان تا مرفق در جیب ملت ایران فرو رفته است.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تأکید کرد: برخی از کشور‌های اروپایی نه تنها برای دستگیری و استرداد مجرمان امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنند، بلکه به آن‌ها امان، پناهندگی و تابعیت می‌دهند و با همه ابزار‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند و با گستاخی مدعی حمایت از ملت ایران نیز هستند.

باقری تصریح کرد: برخی دولت‌های اروپایی تلاش دارند تا همه موارد نقض حقوق ملت ایران را در کارنامه ضدانسانی خود جمع کنند تا در جشنواره فشار حداکثری به ملت ایران برنده زرشک طلایی نقض حقوق ملت ایران شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس به جای اشک تمساح ریختن برای فرار متهمان اقتصادی باید از دولت انگلیس بخواهد تا به همه از جمله ملت ایران پاسخ دهد که با چه توجیهی به پناهگاه اصلی متجاوزان به حقوق ملت ایران از جمله متعدیان به حقوق اقتصادی ملت ایران تبدیل شده است.