پس از گذشت حدود ۴ ماه از آغاز فعالیت یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی بالاخره جلسه رسمی خود را بعد از ظهر امروز برگزار خواهد کرد.

در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی، آیین‌نامه داخلی کمیسیون همچنین تعیین اولویت‌های کمیسیون در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت حقوقی قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین دومین جلسه رسمی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعد از ظهر سه‌شنبه ۸ مهر ماه با جلسه هیئت رئیسه آغاز خواهد شد.

انتخاب یکی از اعضای کمیسیون به عنوان عضو غیرثابت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب ۱۳۷۹ و نیز، بررسی طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از دیگر برنامه‌های اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، دیگر دستورات جلسه رسمی دوم این کمیسیون است.