رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تمامی اجزای سیستم قضایی باید دستورات، اوامر، سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضاییه را اجرا کنند، گفت: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران باید متحد، همراه، همگرا و همسو باشد.
یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در جمع همکاران قضایی و اداری شهرستان رودبار جنوب با بیان اینکه تمامی اجزای سیستم قضایی باید دستورات، اوامر، سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضاییه را اجرا کنند، گفت: احترام به سلسله مراتب و تبعیت از دستورات مافوق در تمامی نظام‌های اداری به ویژه در دستگاه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس کل دادگستری استان کرمان از تلاش ها، مساعی و مجاهدت‌های رییس سابق دادگستری رودبار جنوب تقدیر کرد و گفت: انتظار می‌رود که قضات و همکاران اداری رودبار جنوب با مدیریت جدید این دادگستری نیز به مانند گذشته همکاری و همراهی داشته باشند.

وی بر حرکت یکپارچه و منسجم در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: کارسنجی یکی از خلاء‌های حوزه قضایی است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا بر اساس این اقدام، توزیع عادلانه کار در بین همکاران انجام شود.

وی با بیان اینکه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران باید متحد، همراه، همگرا و همسو باشد، خاطرنشان کرد: برمبنای اولویت‌های قوه قضاییه، با هرگونه کم کاری به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.