مجازات اغفال دختران یک تا هفت سال حبس تعزیری است.

سپیده بهرامی، کارشناس حقوق گفت: براساس قانون، اغفال دختران با استفاده از وعده هایی همچون ازدواج و سوء استفاده مالی برای مجرمان مجازات سنگینی به همراه دارد و به موجب قانون، مجازات اصلی برای این نوع از اغفال دختران، یک تا هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

او افزود: به طور کلی شدیدترین مجازاتی که پیرامون جرم اغفال تعین شده است در رابطه با جرم تجاوز است که مجازات حد اعدام برای مجرم مرتکب جرم تجاوز صادر می‌شود.

بهرامی گفت: تحقق جرم تجاوز خود نیازمند به شرایط و موارد مختص به خود است که از لحاظ جرم شناسی توسط قاضی پرونده مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که ادله و اسناد و مدارک موجود حاکی از تجاوز مجرم باشد، حد اعدام جاری می شود.

او افزود: براساس ماده قانون مجازات اسلامی حد زنا با محارم نسبی، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف یا اکراه باعث جاری شدن حد اعدام می‌شود.

او گفت: در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

بهرامی گفت: در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهر المثل محکوم می‌شود.

او افزود: نکته مهمی که در خصوص جرم تجاوز ناشی از اغفال دختران حائز اهمیت است این موضوع است که شرط اساسی برای تحقق جرم تجاوز عدم رضایت دختر است و مواردی همچون ساده لوحی، فریب خوردن، کم خردی و… نمی تواند مصداق عدم رضایت در باب تحقق جرم تجاوز را برای مجرم تعیین کند.

بهرامی گفت: در بسیاری از موارد اغفال دختران با استفاده از فریب دختران با وعده ازدواج و از این موارد توسط کلاهبرداران و سودجویان محقق می‌شود.

او افزود: دربسیاری از موارد دختران با وعده ازدواج و پیوند مشترک توسط پسران اغفال شده و تن به خواسته های جنسی و مالی می دهند و بعد از چندی متوجه فریب و اغفالی که انجام شده، می شوند، این دختران علاوه بر خسارت مالی، دچار خسارت روحی همچون افسردگی، ناامیدی، بی اعتمادی به جنس مخالف و سایر موارد می شوند که متاسفانه بسیاز تلخ و نگران کننده است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان