سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای قانونی، رسیدگی به انواع شکایت از دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.

برای شکایت از چه افراد و سازمان‌هایی باید به سازمان بازرسی مراجعه کرد؟

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌‌های زیرمجموعه قوه قضاییه است که به منظور اجرای قانون اساسی تشکیل شده‌ و فعالیت این سازمان  نظارت و بازرسی از دستگاه‌های اجرایی و مختلف است.

تمام مردم می‌توانند از دستگاه‌های مختلف شکایت کنند و در صورت اطلاع از اقدامی غیر قانونی یا خلاف قانون آن را به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند.

شكايات مختلفی در این سازمان رسیدگی می‌شود و صلاحيت سازمان بازرسی كل كشور به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.

شکایت اشخاص از دستگاه‌های اجرایی کشور از سوء جریان اداری و نقض قوانین و مقررات، شکایت مربوط به جذب، استخدام و گزینش در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها از جمله شکایاتی است که در سازمان بازرسی رسیدگی می‌شود.

شكايت و اعتراض نسبت به انجام مزايده‌ها و مناقصات، شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی راجع به آیين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های دولتی در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد که البته پس از تشخيص تخلف گزارش امر جهت رسيدگی و صدور رأی به ديوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

شکایت علیه کارکنان دولت در زمینه اختلاس وظیفه سازمان بازرسی

شکایت و اعلامیه علیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و اختلاس و سایر جرایم که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی آنان است هم باید در این سازمان مطرح شود و البته اگر شاکی موضوع را در دادسرا‌های عمومی و انقلاب مطرح کند، مانع از رسیدگی سازمان به این نوع سوء جریان نیست.

از جمله شکایات دیگری که در سازمان بازرسی مطرح می‌شود، رسيدگی به شكايات اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی در زمينه مربوط به تصرف و تملک غيرقانونی اراضی و املاک و اموال اشخاص است.

شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بیمه کارکنان و کارگران که باید گفت با وجود اینکه موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی است، اما سازمان بازرسی هم می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند.

تصمیم گیری راجع به اصلاح قانون و يا وضع آن هم در حیطه وظایف سازمان بازرسی کل کشور است؛ اصلاح قانون يا وضع آن در صلاحيت اختصاصی مجلس شورای اسلامی است، ليكن سازمان بازرسی كل كشور در مواردی كه قانونی دارای اشكال يا نقص و معايبی باشد می‌تواند پس از بررسی‌های لازم پيشنهادهای مناسب را به مراجع قانونی ذ‌ی‌ربط ارائه دهد.

شكايت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی و مدارس غيرانتفاعی هم در حیطه وظایف سازمان بازرسی است‌؛ چنانچه شكايت مربوط به پذيرش، هزينه‌های ثبت‌نام، واحدهای درسی، كيفيت آموزشی و نظاير آن باشد قابل رسيدگی در سازمان است.