دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: انجام هرگونه عملیات ساختمانی از قبیل خاک‌برداری، گودبرداری و تخلیه مصالح هنگام شب تا سپیده ممنوع است و در صورت گزارش شهروندان با خاطیان مطابق قانون برخورد می‌شود.

عباس قاسمی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره مزاحمت برای مردم از طریق پروژه‌های ساختمانی بیان کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون مقررات ملی ساختمان، هیچ شهروند، مالک و سازنده‌ای حق ندارد در اجرای پروژه ساختمانی موجبات آزار به همسایگان و عابران را فراهم کند و در صورت شکایت از وی باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: انجام عملیات ساختمانی به خصوص خاک‌برداری با ماشین آلات سنگین در زمان استراحت شهروندان موجب سلب آسایش عمومی می‌شود و بر همین اساس به تمامی دستگاه‌های مسئول اعلام شده که از صدور مجوز برای عملیات ساختمانی و خاک برداری هنگام شب پرهیز کنند و در صورت صدور با مرتکبین برخورد قضایی می‌شود.

وی بیان کرد: این اقدامات از طرف دادستانی در جهت حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی انجام می‌گیرد و برای این نهاد دادرسی چیزی مهم‌تر از تامین آرامش و آسایش شهروندان نیست.

قاسمی اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از شهروندن در روزهای گذشته با تماس به مراجع انتظامی و قضایی، به اجرای عملیات‌های ساختمانی هنگام شب اعتراض و شکایت داشتند که بلافاصله ماموران انتظامی به محل‌های مذکور اعزام و ضمن تعطیلی عملیات، مالکان به دستگاه قضایی فراخوانده می شوند.