دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از برخورد تیم امنیت غذایی دادسرای کرمان با شش واحد صنفی و رستوران متخلف خبر داد.

دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‌وگو با میزان از برخورد تیم امنیت غذایی دادسرای کرمان با شش واحد صنفی و رستوران متخلف خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های قوه قضاییه و به منظور نظارت دقیق بر نحوه فعالیت واحد‌های صنفی، رستوران‌ها و … گشت‌های امنیت غذایی و بهداشتی کرمان ضمن بازدید از ۲۰ واحد صنفی به سه واحد صنفی تذکر داده، دو واحد را به مدت ۲۴ ساعت غیرفعال و یک واحد را نیز پلمب کردند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: در این بازدید، تعدادی از واحد‌های صنفی تذکر دریافت کردند و مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت نسبت به رفع نقص‌های موجود اقدام کنند و در غیر اینصورت دستورات لازم برای پلمب این واحد‌ها صادر می‌شود.

سالاری با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق واحد‌های صنفی کرمان مفاد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، تاکید کرد: به دلیل دغدغه مردم در رابطه با شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بررسی‌های ابعاد رعایت فاصله گذاری اجتماعی در راستای مقابله با بیماری کرونا به صورت مستمرو سرزده و در قالب بازدید‌های محسوس و غیرمحسوس انجام می‌شود.