معاون رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از ظرفیت دیده‌بانان اجتماعی و برخورد قاطع با عناصر تسهیل زمین‌خواری و بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم نیز در راستای صیانت از انفال و اراضی حاکمیتی مدنظر قرار خواهد گرفت.

نخستین نشست کارگروه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری در سالن جلسات دادگستری شهرستان زاهدان برگزار شد.

محمدعلی حمیدیان معاون رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و صیانت از کرامت انسانی، حفاظت از بیت‌المال و پیشگیری از زمین‌خواری را نیز از اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با دو رویکرد جلوگیری از مهاجرت و توانمندسازی جامعه هدف روستایی و برخوردهای وضعی و انتظامی و قضایی با باندهای فرصت‌طلب و زمین‌خوار در کالبدهای شهری این سیاست را نظارت، راهبری و مطالبه گری خواهد کرد.

وی توسعه سیاست های مدیریت منابع آب و خاک، حمایت از زنان سرپرست خانوار در بافت‌های روستایی، تاکید بر عدالت توزیعی و توسعه رفاه اجتماعی، تشویق طرح‌های توسعه بوم‌گردی و حمایت از صنایع دستی بومی، طرح‌های آبزی‌پروری و توسعه مجتمع‌های دام‌پروری، تاکید بر سامان‌دهی مسکن روستایی و ایجاد یک مدل مبتنی بر حفاظت از حقوق تولیدکنندگان روستایی از تولید تا بازار عرضه را از اقدامات مبتنی بر توانمندسازی و پیشگیری از علل دور حاشیه نشینی برشمرد.

حمیدیان افزایش کمی یگان حفاظت اراضی، تسریع در تثبیت مالکیت و جانمایی املاک در بانک کاداستر و صدور اسناد اراضی حاکمیتی را از اقدامات مبتنی بر پیشگیری از حاشیه‌نشینی در بافت‌های کالبدی شهری قلمداد کرد.

وی در انتها با تأکید بر اتخاذ راهبردهای وضعی در پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: اقدامات مبتنی بر گسترش کمربند سبز هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم توسعه طرح موضوع شده، لیکن همچنان اهمال در تحقق آن در حوزه شهرداری به چشم می‌خورد. همچنین استفاده از ظرفیت دیده‌بانان اجتماعی و برخورد قاطع با عناصر تسهیل زمین‌خواری و بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم نیز در راستای صیانت از انفال و اراضی حاکمیتی مدنظر قرار خواهد گرفت.