دادستان عمومی و انقلاب تاکستان گفت: شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده ممنوع بوده و چنانچه شخص بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

حسین رجبی در حاشیه بازدید از منطقه حفاظت شده باشگل شهرستان تاکستان گفت: مناطق حفاظت شده از شریان‌های حیاتی اکوسیستم کشور و جزء سرمایه‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند. حفظ و نگهداری زیست بوم این مناطق و منابع ملی، برای نسل حاضر و آینده لازم و ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان افزود: به منظور حفظ این مناطق، پیشگیری از تخریب اراضی ملی و حفظ حقوق عامه، کلیه ضابطین خاص محیط زیست و منابع طبیعی، در صورت مواجهه و مشاهده جرم مشهود، لازم است نسبت به خروج احشام از مراتع اقدام نمایند.

این مقام قضایی تصریح کرد: وفق قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع بوده و مرتکبین به حبس محکوم خواهند شد.
رجبی ضمن اشاره به جرم بودن چرای دام در مناطق حفاظت شده گفت: چرای غیر مجاز دام در این مناطق بر اساس قانون شکار وصید جرم محسوب و دارای مجازات حبس می‌باشد، بنابراین دامداران با رعایت حدود از چرانیدن دام‌های خود در این مناطق خودداری نمایند.

وی همچنین در خصوص شکار حیوانات حفاظت شده گفت: شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده ممنوع بوده و چنانچه شخص بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نموده و ورود غیر مجاز به این زیستگاه‌ها داشته باشد با توجه به ماده ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اشد مجازات مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.