رییس حوزه قضایی شهرستان سراوان از برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیکی خبرداد.

سید عبدالکریم خاتمی، رییس حوزه قضایی سراوان در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: در راستای برنامه‌های تحولی دادگستری استان سیستان وبلوچستان اولین پرونده بصورت الکترونیکی زیر نظر رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ سراوان برگزار گردید.

وی گفت: استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از مواردی است که درقانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قرار گرفته است و این دادرسی از طریق ارتباط الکترونیک امن و تحت شبکه داخلی قوه قضائیه برگزار شد.

رییس حوزه قضایی سراوان افزود: در زمان فعلی به دلیل وضعیت شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از یک سو و از سوی دیگر با عنایت به اینکه تردد زندانیان در خارج از محیط زندان با توجه به وجود عدم امکانات و زیر ساخت‌های لازم جهت قرنطینه ایشان میتواند منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای گردد که تاثیر مستقیمی در آلوده شدن سایرزندانیان بگذارد.

وی اظهار داشت: برگزاری اینگونه جلسات با شیوه‌های الکترونیکی موجب صرفه جویی و جابه جایی متمهان نیز است.

خاتمی اظهار داشت:استفاده از ویدئو کنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی باز می‌گردد.