رییس کل دادگستری مازندران از برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیک مازندران ازطریق برقراری ارتباط مستقیم ویدیو کنفرانس دادگاه انقلاب با زندان خبرداد.

حجت الاسلام اکبری درباره برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیک مازندران ازطریق برقراری ارتباط مستقیم ویدیو کنفرانس دادگاه انقلاب با زندان افزود: انجام دادرسی الکترونیک نیازمند امکانات وزیرساخت‌های لازم است وما درصدد هستیم تا با فراهم کردن امکانات وانجام دادرسی الکترونیک در حوزه‌های قضایی سطح استان، گام موثری درجهت عدالت الکترونیک وقوه قضاییه هوشمند برداریم.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه از مزایای دادرسی الکترونیک، کاهش مراجعات به محاکم چه در ایام شیوع ویروس کرونا وچه در زمان‌های دیگر است تصریح کرد: ازمحاسن دیگر آن جلوگیری ازاطاله دادرسی، کاهش هزینه دادرسی، کاهش خطرات بدرقه متهمان و در نهایت رضایتمندی مردم است.