رییس کل دادگستری گلستان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه الکترونیکی در گرگان خبر داد و گفت: این شکل برپایی جلسه دادرسی، ویژه متهمانیست که در زندان هستند.
هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه الکترونیکی در گرگان خبر داد و بیان کرد: دادگاه الکترونیک به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش جلسات عمومی و حضوری و حذف رفت و آمد متهمان از زندان به دادگاه اجرا شد. این شکل برپایی جلسه دادرسی، ویژه متهمانیست که در زندان هستند.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: این شیوه برپایی جلسه دادگاه، مشکلی در روند اجرای آن ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که تمامی اعضای جلسه در محل دادگاه و زندان حضور خواهند داشت و فقط به شکل الکترونیک از طریق ویدئوکنفرانس با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
وی با بیان این که برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به مرور زمان تمامی جلسات دادرسی به سمت الکترونیکی شدن پیش رود.