رویداد تصمیم‌سازان آینده (FDM) با محوریت چالش‌های نظام خدمات حقوقی قضایی از ١ آبان‌ماه ٩٩ برگزار خواهد شد.

رویداد تصمیم‌سازان آینده (FDM) با محوریت چالش‌های نظام خدمات حقوقی قضایی و با هدف آشنایی نخبگان جوان با فضای سیاست‌گذاری و حل مسائل واقعی کشور از ١ آبان‌ماه ٩٩ برگزار خواهد شد.

تضییع حقوق عامه، معضلات نظام کارشناسی و مراجعه کم مردم به وکلا و حقوقدانان، سه چالش این رویداد است که تیم‌های شرکت‌کننده در پایان رویداد برای آن راهکار عملیاتی ارائه خواهند داد.

ثبت‌نام اولیه این رویداد تا ١١ مهرماه ادامه دارد. برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی FDM.GAMCENTER.IR مراجعه نمایید.