در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سه سامانه نظارتی به بهره برداری رسید.

در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سه سامانه نظارتی به بهره برداری رسید.

در این مراسم که جمعی از معاونان حضور داشتند، از سامانه‌های نظارت جامع بر پرونده‌های مهم، رسیدگی به شکایات علیه کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ارزیابی کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رونمایی شد.

بهره برداری از سامانه جامع نظارت بر پرونده‌های مهم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

احمد غلامی معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این مراسم، در خصوص ویژگی‌های سامانه نظارت بر پرونده‌های مهم گفت: در راستای سیاست قوه قضائیه و تأکیدات آیت‌الله رئیسی و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به منظور رسیدگی دقیق و متقن به پرونده‌های حساس و مهم، دستورالعملی جامع و کامل حاوی مصادیق پرونده‌های مهم تهیه و تدوین شد و سامانه‌ای هم منطبق با این دستورالعمل طراحی گردید.

وی افزود: در این سامانه، مدت زمان متعارف رسیدگی با توجه به شاخص‌های شکلی شامل مجلدات پرونده، تعداد شکات و متهمان، موضوع اتهامی و… در دو بخش دادسرا و دادگاه تعریف و در کنار آن شاخص‌های کیفی ارزیابی پیش بینی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، نظارت روزآمد بر پرونده‌های مهم را یکی از ویژگی‌های این سامانه برشمرد و افزود: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، دادستان نظامی استان، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور و مقامات مسئول در معاونت نظارت و بازرسی می‌توانند نظارت بروز بر پرونده داشته باشند.

سامانه رسیدگی به شکایات علیه کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دیگر سامانه‌ای بود که با حضور حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این سامانه، هموطنان عزیز در سراسر کشور می‌توانند از طریق درگاه الکترونیکی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به آدرس www.imj.ir به این سامانه دسترسی پیدا کرده و گزارش‌ها و شکایات خود را در حوزه تخلفات قضات و کارمندان سازمان ارسال و پیگیری نمایند.

از سامانه ارزیابی کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این مراسم رونمایی شد.

بنا به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در این سامانه، پرونده دیجیتالی کلیه قضات و کارمندان همراه با شاخص‌های رفتاری، اخلاقی و اداری آنان ثبت و ضبط شده است.

عباس‌رضا پارساپور توضیح داد: این سامانه، دسترسی نهاد‌های نظارتی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را به پرونده‌های ارزیابی کارکنان تسهیل می‌نماید و با بهره برداری از این بانک، به طور میانگین ۲۷ هزار سند کاغذی حذف شد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز بر معرفی و فراهم شدن سهولت دسترسی مردم به سامانه شکایات مردمی همچنین یکپارچگی سامانه‌ها تأکید کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پایان، از بهره‌برداری از بانک شایستگان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در آینده نزدیک خبر داد.