دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر استان آذربایجان شرقی بر دقت و تسریع در انجام دستورات قضایی و همچنین تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب عجب‌شیر استان آذربایجان شرقی ضمن بازرسی از مراجع انتظامی بر تسریع و دقت در انجام دستورات قضایی تأکید کرد.

محمد زمانی در حاشیه این بازدید خطاب به ضابطین دادگستری تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردم را از اهم امور دانسته و رعایت کامل حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داد.