رییس کل دادگستری مازندران گفت: در پیشگیری ازتخلفات، باید به دنبال کشف علت‌ها وآسیب‌ها بود واطلاعات پیرامون بازرسی ازمراجع غیر قضایی نیز گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه ارزشیابی قضات گفت: درسال جدید شیوه بازرسی متفاوت‌تر ازسال‌های گذشته خواهد بود وهیات‌ها قبل از بازرسی، نقاط قوت وضعف حوزه‌های قضایی راشناسایی کنند تا نظارت وبازرسی تخصصی تری انجام شود.

رییس کل دادگستری مازندران اهمیت نظارت در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا را قابل توجیه و ضروری دانست وگفت: به لحاظ اهمیت قضاوت، نظارت بر امر قضات واجد اهمیت بیشتری است چرا که نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم است و دراین راستا اعلام مفاد گزارش‌های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه‌ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می‌تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری نتیجه مهم نظارت را حاکمیت قانون در دستگاه قضایی استان دانست و افزود: ثمرات بعدی آن ارتقای سطح علمی قضات و افزایش اخلاق اسلامی است ومأموریت این هیأت‌ها بررسی نحوه رسیدگی به پرونده ها، اتقان آرا، استفاده ازفناوری اطلاعات، پاسخگویی به مراجعه کنندگان، نظم، تلاش و نفوذ ناپذیری است.

وی تصریح کرد: در پیشگیری ازتخلفات، باید به دنبال کشف علت‌ها وآسیب‌ها بود واطلاعات پیرامون بازرسی ازمراجع غیر قضایی نیز گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید برحفظ شان قضات دربازرسی‌ها گفت:دربازرسی‌ها درعین قاطعیت دربرخورد با هرگونه تخلف، ابتدا تذکرات لازم داده ودرصورت عدم اصلاح، برخورد لازم وقانونی صورت پذیرد چرا که هدف اصلی ما سالم سازی و ارتقای کیفیت عملکرد قضات و حوزه‌های قضایی است و ارزیابی‌های این شورا باید به تحکیم شخصیت، انگیزه و شجاعت قضات منجر شود و هنگام ارزیابی باید نقاط مثبت قاضی را برجسته و نقاط ضعف او را درعین قاطعیت، محترمانه به وی گوشزد کنند.