رییس قضایی بخش سرحد و قوشخانه پیشگیری از عبور غیرمجاز از مرز را مهمترین محور بحث در جلسه مشترک با رییس اداره محیط زیست و فرمانده گروهان مرزی شیروان عنوان کرد.

پیشگیری از شکار و عبور غیرمجاز از مرز مشترک با ترکمنستان از جمله مهمترین مسائل مورد بحث و گفتگو میان رییس قضایی بخش سرحد و رییس اداره محیط زیست و فرمانده گروهان مرزی شیروان بود.

میلانلویی با اشاره به ۸۰ کیلومتر نوار مرزی مشترک با ترکمنستان در این منطقه بر رعایت قوانین و مقررات مرزی تاکید کرد و گفت: رعایت قوانین مرزی از اهمیت ویژه‌ای جهت تحکیم روابط بین المللی برخوردار است و این موضوع می‌تواند موجبات تامین امنیت مرز مشترک را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه تخریب مراتع و جنگل‌ها و شکار غیرمجاز از دیگر جرائمی است که به تبع عبور غیر مجاز از مرز روی می‌دهد، افزود: نقض قوانین طبعا در مواردی خسارات و تلفات جانی، مالی و اقتصادی در پی داشته که با نگاه به تجربیات گذشته می‌توان نقاط ضعف و نقایص را پیدا و تخلفات را به حداقل ممکن رساند.

گفتنی است بخش سرحد یکی از بخش‌های شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی ایران است.

  • منبع خبر : میزان