رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر لزوم بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: ضرورت دارد؛ قضات تا آنجایی که شرایط پرونده اجازه می‌دهد از این گونه تاسیسات و نوآوری‌های جدید قوانین استفاده کنند.
یحیی جعفری رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بازدید از مجتمع قضایی قدس، گفت: مطابق فرمایش حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) مراجعات و حوائج مردم به ما نعمت الهی است و باید قدر این خدمتگزاری را بدانیم و از این امتحان الهی سربلند و با افتخار بیرون بیاییم.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های قوه قضاییه و دادگستری تهران در دوره تحول از جمله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، ضرورت دارد؛ قضات تا آنجایی که شرایط پرونده اجازه می‌دهد از این گونه تاسیسات و نوآوری‌های جدید قوانین استفاده کنند.

وی افزود: مطالعات و کارشناسی‌ها در خصوص اجرای مجازات حبس حکایت از این دارد که زندان ما را به هدف اصلاح متهم چندان نزدیک نکرده است؛ ولی این موضوع به معنی این نیست که ما غافل از امنیت جامعه باشیم و بدین منظور باید پرونده‌ها را با دقت بررسی و هر جا تشخیص دادیم که استفاده از مجازات حبس در برقراری امنیت جامعه تاثیر دارد، باید با جدیت اعمال شود.

جعفری تاکید کرد: از دیگر برنامه‌های قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های مسن، کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است که در اولویت سیاست‌های اجرایی ستاد محاکم تهران است و به جدیت پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: مراجعان ما حقوقی دارند و ما باید پاسخگوی مردم باشیم و در حال حاضر متاسفانه با حجم گسترده‌ای از ورودی پرونده‌ها روبه رو هستیم که کار جهادی ما را می‌طلبد. انشالله شاهد روزی باشیم که مردم عزیز ما در انجام کلیه امور خود نظیر تنظیم قرارداد و سایر فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی مناسب به انجام مشاوره‌های دقیق داشته و ما شاهد کمترین دعاوی حقوقی و کیفری بین مردم و در نتیجه تعداد وارده پرونده‌ها به محاکم باشیم.

در خاتمه این بازدید از تعدادی از کارکنان اداری به مناسبت روز کارمند توسط رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تقدیر بعمل آمد.