رییس کل دادگستری استان یزد گفت: دادگستری طی یک برنامه ریزی مدون و مدت دار در پی کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است و انتظار است نیروی انتظامی قبل از اجرای هر طرح، موارد را با دادستان‌های هر شهر هماهنگ کند.

غلامعلی دهشیری در نشست کمیته قضایی، انتظامی استان یزد اظهار داشت: نیروی انتظامی در صف مقدم اجرای قانون و برخورد با ناهنجاری‌های روانی، فکری و اجتماعی است و این مهم بر سختی این رسالت بزرگ می‌افزاید.

رییس کل دادگستری استان یزد ارتباط بیشتر نیروی انتظامی با مردم و همکاری مردم با پلیس در تحقق ماموریتهایش را خواستار شد و بیان داشت: پلیس باید در عین حفظ اقتدار خود، در محوریت امور اجتماعی مردم قرار گیرد و نظم و امنیت مردم را در حد اعلای آن تأمین نماید. رویکرد نیروی انتظامی باید جامعه مدار و جامعه محور باشد و دستیابی به این رویکرد باید جزو وظایف اصلی و مهم رویکرد مهم نیروی انتظامی قرار گیرد.
وی تلاش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را خواستار شد و گفت: یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم است و نباید این رسالت خطیر تحت شعاع وظیفه کشفیات صرف قرار گیرد و بقیه ماموریت‌ها و رسالت‌ها کمرنگ شود.
دهشیری، هماهنگی با دادستان‌ها قبل از اجرای طرح‌های ضربتی و موردی پلیس را خواستار شد و اظهار داشت: دادگستری طی یک برنامه ریزی مدون و مدت دار در پی کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است و انتظار است نیروی انتظامی قبل از اجرای هر طرح، موارد را با دادستان‌های هر شهر هماهنگ کند تا مبانی قانونی و بازخورد اجتماعی آن مد نظر قرار گیرد و تا بر اثر گذاری آن افزوده گردد.
شایان ذکر است در این نشست مقام‌های قضایی استان یزد و فرماندهان انتظامی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.