مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان فارس تثبیت شده است گفت: تاکنون معادل ۲۶ درصد از این اراضی تثبیت شده است.
سید مهدی هاشمی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در محل دادگستری استان برگزار گردید با تشریح اقدامات تحولی صورت پذیرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای بهینه کاداستر طی سال‌های اخیر عنوان داشت: با توجه به اهمیت پیاده سازی مطلوب کاداستر در صیانت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نسبت به املاک و اراضی، اجرای بهینه آن را مهم‌ترین وظیفه خود دانسته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.
مدیرکل ثبت فارس افزود: با التفات به تکالیف مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون جامع حد نگار جهت دستگاه‌های اجرایی و نیز ماده ۹ همین قانون که با هدف مستند سازی املاک و اراضی دولتی تنظیم شده است همکاری همه ادارات و ارسال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک و اراضی از قبیل نقشه‌های منطبق بر استاندارد‌های کاداستر و شبکه ماهواره‌ای شمیم جهت صدور اسناد مالکیت دولت ضروری می‌باشد.
 وی با اشاره به تثبیت بالغ بر ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان فارس عنوان کرد: با این احتساب تا کنون معادل ۲۶ درصد از این اراضی تثبیت شده است.
هاشمی سرعت بخشی به صدور اسناد مالکیت اراضی ملی را گامی مهم در جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و کاهش دعاوی در مراجع قضایی برشمرد و تصریح کرد: آمادگی داریم با هدف دفاع از بیت المال به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنیم.