پژوهشگاه قوه قضاییه با بهره مندی از نظرات و ایده‌های ناب؛ پیرامون آسیب شناسی، نیاز سنجی و مسئله یابی از طریق سامانه ایده، آماده پذیرش و ثبت ایده هاست.
پیرو اطلاعیه پژوهشگاه قوه قضاییه و در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه این پژوهشگاه با بهره مندی از نظرات و ایده‌های ناب؛ پیرامون آسیب شناسی، نیاز سنجی و مسئله یابی از طریق سامانه ایده، آماده پذیرش و ثبت ایده هاست.

از جمله اهداف این سامانه ایجاد شبکه ایده پردازان خلاق برای رفع چالش‌ها و سیاستگذاری مشارکتی برای حل مسائل فرا روی قوه قضاییه، اصلاح یا تکمیل برخی از رویه و رویکردها، دستورالعمل و آیین نامه‌ها و همچنین فعال سازی چرخه ایده تا پدیده، نیل به قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامی، استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی جهت برقراری ارتباط با نخبگان و ایجاد دلگرمی و احساس آرامش در میان نخبگان و مردم اعلام شده است.

تا کنون ۱۶۰۰ ایده در این سامانه توسط نخبگان و صاحب نظران به ثبت رسیده و هزار مورد از موضوعات ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و ۶۰۰ مورد نیز به پژوهشکده‌های مرتبط ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید:
شاخص‌های ارزیابی و بررسی ایده‌ها عبارتند از: در نظر گرفتن مسائل اولویت دار قوه قضاییه، شفاف بودن، اثر بخشی، امکانپذیری، نوآوری، واقع بینانه و تکراری نبودن موضوعات ارسالی است.
تجلیل از طرح‌های برتر در جشنواره سراسری ایده توسط پژوهشگاه قوه قضاییه

قضات و کارکنان دادگستری کل استان تهران و همچنین سایر علاقمندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای سامانه ایده به نشانی http://www.ijri.ir طرح‌های خود را به ثبت رسانده و از نتایج ارزیابی‌ها از طریق کاربری مربوطه اطلاع یابند و در نهایت از ایده‌های برتر در جشنواره سراسری تجلیل بعمل خواهد آمد.