سامانه ساعد یا همان سامانه آرای صحیح که با هدف جلوگیری از آرای متعارض و یکسان سازی رویه‌های قضایی در دیوان عدالت راه اندازی شد، تحولی بزرگ در این دیوان است.

سامانه ساعد یا همان سامانه آرای صحیح با هدف جلوگیری از آرای متعارض و یکسان سازی رویه‌های قضایی در سال جاری راه اندازی شد تا جایی که رییس سازمان عدالت اداری سامانه ساعد را تحولی بزرگ در این دیوان نامید.

مأموریت دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی است در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند. این مهم همیشه مورد توجه دستگاه قضایی بوده است و به همین منظور دیوان عدالت اداری در سال جاری اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده و با راه اندازی آرای صحیح یا همان سامانه ساعد سعی در از بین بردن تعارض آرا و حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در دسترس قرار گرفتن این سامانه را تحولی عمیق در آراء دیوان عدالت اداری دانست.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی در خرداد ماه امسال با اشاره به راه اندازی سامانه رای صحیح و قابلیت استفاده از آن بوسیله قضات، در دسترس قرار گرفتن این سامانه را تحولی عمیق در آراء دیوان عدالت اداری دانست.

رییس دیوان عدالت اداری در همان روز‌ها گفت: در راستای ایجاد تحول در دیوان عدالت اداری، سامانه رای صحیح که از پیش راه اندازی شده بود، اکنون برای قضات دیوان عدالت اداری قابل استفاده شده و قضات با مراجعه به این سامانه می‌توانند از پشتوانه علمی و تحقیقی قابل اتکایی برای آراء و احکام خود بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در تیرماه امسال با اشاره به اینکه در سال جاری به خاطر سهولت در ارتباط با دیوان عدالت اداری درگاه الکترونیک را افتتاح کردیم، افزود: سامانه ساعد یعنی سامانه رای صحیح نیز راه اندازی شده است. در این سامانه تا به امروز ۵٠٠ رای تدوین و بارگذاری گردیده است. این آرای تدوین شده مربوط به موضوعاتی است که کاربردی‌تر بوده و در آن باره تعداد شکایات بیشتری داشته ایم.

رییس دیوان عدالت اداری در همان زمان با تاکید بر اینکه انتظار از دستگاه‌ها این است که ابتدا سازمان‌ها به افراد مراجعه کننده اطلاعات لازم را بدهند و سپس به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شوند افزود:سامانه ساعد یک تحول بزرگ در دیوان عدالت اداری به وجود آورد. هرچقد بتوانیم حقوق شاکیان را بدون شکایت انجام دهیم تحول بزرگ ایجاد کرده‌ایم.

شناخت دستگاه‌های اجرایی از سامانه ساعد موجب کاهش ورودی پرونده به دیوان می‌شود

رضا فضل زرندی، سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز در مرداد ماه امسال در نشست توجیهی مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی با معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص سامانه رای صحیح تاکید کرد: سامانه ساعد می‌تواند تعامل بهتری با دستگاه‌ها ایجاد کند و موجب سهولت در دسترسی به آراء باشد.

وی همچنین درباره سامانه رای صحیح (ساعد) و مزایای آن گفت: یکی از اشکالات اساسی در حوزه تصمیمات قضایی تفاوت آراء صادره است و یکی از سیاست‌های قوه قضاییه این است که آراء قضایی باید به نحوی قابل پیش بینی باشد یعنی مردم بدانند اگر راجع به یک موضوع مراجعه می‌کنند نهایتاً منجر به رای مشخصی می‌شود.

سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به اهمیت فوق العاده در یکسان سازی رویه‌های قضایی درشعب دیوان اشاره کرد و گفت: شناخت دستگاه‌های اجرایی از محتوای سامانه وتاثیر آن در ایجاد رویه‌های واحد، موجب کاهش ورودی پرونده به دیوان می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از بهترین برنامه تحولی در بخش مدیریت قضایی این است که موضوعاتی که موضوع شکایت است طبقه بندی شود و قوانین و مقررات، آراء هیئت عمومی و نظرات مشورتی جمع بندی شود و با توجه به موضوعات و نوع شکایات، قاعده حقوقی حاکم بر آن موضوع در قالب نمونه رای‌هایی که به رد یا ورود آن شکایت است بارگذاری شود که این موارد در سامانه رای صحیح اعمال شده است.