دادستان عمومی وانقلاب شهرستان قلعه گنج از تحویل شش نفر از متهمان تحت تعقیب دراین شهرستان به دستگاه قضایی خبر داد.
سجاد افشارمنش، دادستان عمومی و انقلاب قلعه گنج از تحویل شش نفر از متهمان تحت تعقیب دراین شهرستان به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: به دلیل اختلافات و درگیری طایفه‌ای بین دو طایفه در شهرستان قلعه گنج، متهمان یکی از طوایف که بیش از دو سال متواری بوده اند، به دستگاه قضایی تحویل شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قلعه گنج خاطرنشان کرد: اعضای این طایفه علی رغم تشکیل جلسات شورای تامین شهرستان و شورای تامین استان کرمان حاضر به همکاری و تحویل متهمان تحت تعقیب نبودند؛ اما اخیرا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد با ریش سفیدان و افراد ذی نفوذ این طایفه، شش نفر متهم تحت تعقیب از این طایفه تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پایان عنوان کرد: رسیدگی به پرونده این متهمان در سریع‌ترین زمان ممکن در دستورکار قرار دارد و باتوجه به اینکه نامبردگان به صورت خودمعرف به دستگاه قضایی معرفی شدند؛ درصورت امکان از جهات تخفیف بهره‌مند خواهند شد.