تعداد ۴۴ بنای غیر مجاز در امیرآباد و حاجی آباد بیرجند به دستور دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تخریب شد.

در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با مجوز لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب بیرجند ، تعداد ۴۴ بنای غیر مجاز در امیرآباد و حاجی آباد بیرجند تخریب شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب بیرجند، به همراه فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی بیرجند از ساخت وساز‌های غیر مجاز بازدید و در تصمیم اتخاذ شده یک اخطار ۷۲ ساعته به افرادی که اقدام به ساخت وساز غیر مجاز نموده اند داد.

معاون دادستان در حاشیه عملیات قلع و قمع بنا‌های غیرقانونی بیان داشت: یکی از مشکلاتی که نظام مدیریت وبرنامه ریزی شهری وروستایی را تحت الشعاع قرار داده ساخت وساز‌های غیر مجاز میباشد و این ساخت وساز‌ها نوعی از تخلفات محسوب میشود.

احمد قاسمی گفت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز، شکلی از تخلفات است که منجر به احداث بنا می‌گردد که بایست به حالت اولیه اعاده گردد و بهترین روش برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام به موقع دستگاه‌های متولی است و برخورد با متخلف بایستی با رعایت کامل عدالت وبدون هیچ گونه تفاوت گذاری صورت بگیرد.

قاسمی در حاشیه این تخریب ها از مسئولین دستگاه‌هایی متولی امر خواست که به وظایف خود به درستی عمل کنند و گفت: قانون در مواردی به آن‌ها اختیار مقابله داده و آن‌ها می‌توانند با کمک نیروی انتظامی جلوی احداث بنا‌های غیر قانونی زراعی و دامی را بگیرند نه اینکه بعد از مدتی که ساختمان ساخته شد و کلی هزینه برای مالکین در بر داشت، نسبت به قلع و قمع آن‌ها اقدام شود که این عوارض سنگینی را بدنبال خواهد داشت.

وی به متولیان دستگاه‌های ناظر بر ساخت و ساز‌ها هشدار داد به هیچ عنوان از هیچ مدیریتی عذری پذیرفته نخواهد بود و باید به موقع وارد میدان شده و جلوی ساخت و ساز‌ها غیرقانونی را بگیرند.

این مقام قضایی در استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ارائه هرگونه خدمات از قبیل آب، برق و گاز چه در حوزه شهری و چه در حوزه روستایی به بنا‌های غیرمجاز و غیر قانونی ممنوع است و مالکین هم موظف اند حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به جمع آوری نخاله‌ها و مصالح موجود اقدام کنند در غیر این صورت برابر قانون انجام خواهد شد.