تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار آثار و نتایج خوب در ارائه خدمات به متقاضیان و تسریع در روند رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به مراجع قضایی و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را نیز به دنبال داشته است.

عزیز صابریان، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در جلسه با مدیران دفاتر خدمات قضایی استان یزد بیان داشت: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای قوه قضاییه در دهه اخیر استفاده از ظرفیت‌های فناوری در جهت ارائه خدمات مطلوب و بهینه در بخش‌های مختلف به مردم بوده که در این زمینه پیشرفت‌ها و توفیقات خوبی هم حاصل شده است.

صابریان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را یکی از این برنامه و در جهت ارائه خدماتی که قابلیت برون سازمانی داشت اعلام و تصریح کرد: تشکیل این دفاتر در کنار آثار و نتایج خوب در ارائه خدمات به متقاضیان و تسریع در روند رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به مراجع قضایی و رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی را نیز به دنبال داشته است.

وی افزود: با گذشت چندین سال از احداث دفاتر نقاط ضعف و ایرادات آن‌ها شناسایی و برطرف شده و دفاتر در حال حاضر در مرحله تکامل بوده که باید در جهت ارائه خدمات کیفی و تخصصی‌تر اقدام نمایند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در خصوص اینکه عموم مردم دفاتر خدمات قضایی را به عنوان واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می‌کنند عنوان کرد: ضرورت دارد مدیران دفاتر قضایی با جلوگیری از ایجاد شائبه عدم رعایت و نقض اجرای قانون توسط دفاتر نظارت دقت کافی را در اجرای قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و عملکرد پرسنل داشته باشند.

این مقام مسئول ابراز کرد: با توجه به وضعیت بیماری کرونا مردم می‌توانند جهت تسریع در انجام درخواست وجلوگیری از ازدحام نسبت به اخذ نوبت اینترنتی یا طرح اولیه درخواست‌ها ازطریق خودکاربری اقدام نمایند.

شایان ذکر است در این جلسه برخی از مسائل و مشکلات موجود در دفاتر بیان و متقابلاً مدیران دفاتر نسبت به ارائه نقطه نظرات مسائل و مشکلات موجود در دفاتر را مطرح کرده که مورد بررسی قرار گرفت.