به دستور رییس کل دادگستری استان کرمانشاه پرونده‌ای در خصوص مسمومیت تعداد از اهالی روستای مرزی شیخ صله، تشکیل شد.

طبق گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه پس از اطلاع از مسمومیت تعداد از هم استانی‌ها در روستای مرزی شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، توسلی زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه به رییس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور تشکیل پرونده برای تحقیقات مقدماتی و صدور نتیجه نهایی صادر کرد.

توسلی زاده به رییس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور داد با توجه به اهمیت موضوع و اینکه جمع کثیری از هم استانی‌ها دچار مشکل شده اند تا حصول نتیجه نهایی موضوع را با جدیت پیگیری کنند و با خاطیان و یا قصور کنندگان برخورد نمایند.