دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمه گفت: گشت‌های مشترک، به طور میدانی وارد عرصه شده‌اند و تحت مدیریت و نظارت مدعی العموم، مبادرت به جلوگیری از تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها و اراضی ملی و دولتی می‌کنند.

سعید منیری در گفت‌و‌گو با میزان در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی گرمه تصریح کرد: برای پیشگیری از توسعه موارد تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید در حوزه‌های پیشگیری و مقابله، هماهنگی و تعامل سازنده و راهگشا وجود داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمه افزود: نقش ضابطین خاص و عام از جمله جهاد کشاورزی که به عنوان ضابط خاص فعالیت می‌کنند، طبق قوانین و مقررات موضوعه در موارد بروز جرائم مشهود و ساخت و ساز‌های غیرمجاز بسیار حائز اهمیت و بازدارنده می‌باشد.

وی با مثبت ارزیابی کردن نتایج و آثار اجتماعی و فرهنگی اقدامات پیشگیرانه در راستای صیانت و پاسداری از حقوق عمومی و بیت المال خاطرنشان کرد: این دادستانی حسب وظایف ذاتی و رسالتی که در باب پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و بیت المال دارد، اخیرا طرحی را اجرایی نموده که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی و امور اراضی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی این شهرستان متعاقب برقراری گشت‌های مشترک، به طور میدانی وارد عرصه شده است.

منیری تصریح کرد: بر این اساس، این گشت‌ها تحت مدیریت و نظارت مدعی العموم، مبادرت به جلوگیری از تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها و اراضی ملی و دولتی می‌کنند و مراتب نیز طی صورتجلسه‌ای به متصرفین فعلی ابلاغ می‌شود.

گفتنی است شهرستان گرمه در جنوب غربی استان خراسان شمالی واقع است و دارای ۱ بخش مرکزی و ۷ دهستان می‌باشد.