هیئت وزیران به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ـ مصوبه ی ذیل را تصویب کرد.

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای جنت‌آباد مرکز دهستان سیدجمال‏الدین بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در استان همدان، با روستای مزرعه بید دهستان یادشده ادغام و به عنوان شهر پالیز شناخته می‏ شود.

۲ـ مرکز دهستان سیدجمال ­الدین به روستای وندرآباد تغییر می­ یابد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری