در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی مصوبه ی جدیدی تصویب گردید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اجازه داده می‌شود، در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در چهارچوب این تصویب‌نامه و مصوبات هیأت واگذاری موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ ، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی مصوب هیأت واگذاری اقدام نماید.

۲ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز کند.

۳ـ منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده از طریق جدول شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.

۴ـ دستورالعمل تقویت تعاونی‌ها از طریق منابع حاصل از واگذاری موصوف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری