هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ی ذیل را تصویب کرد.

وزارت ورزش و جوانان

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در فدراسیون­های چندرشته­ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوط در چهارچوب آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع فدراسیون می­رسد تشکیل می­گردد. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسایل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیرنظر فدراسیون خواهد بود. رؤسای انجمن­های ورزشی که رشته/ رشته­ های ورزشی آنان در بازی­های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند عضو دارای حق رأی در مجمع عمومی فدراسیون مربوط هستند.

۲ـ فدراسیون­های ورزش­های همگانی، روستایی و بازی­های بومی ـ محلی، زورخانه­ ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون­های چندرشته­ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۳ـ فدراسیون­های پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۴ـ فدراسیون­های ورزش دانش­آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده­ دار اداره رشته­های ورزشی در بین جمعیت­های تحت پوشش وزارتخانه­های مربوط هستند به‌عنوان فدراسیون صنفی شناخته می­شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون­ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رأی حضور خواهد داشت.

۵ ـ آیین­نامه نحوه فعالیت هیئت­های استانی و شهرستانی در چهارچوب اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به‌تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

۶ ـ آیین­نامه­های مرتبط با اساسنامه فدراسیون­ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می­شود.

۷ـ وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب­نامه و اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون­های ورزشی را برعهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری