هیأت وزیران به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۶۲۰۵ـ ۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه ای در خصوص مقابله با ویروس کوید 19 به شرح ذیل تصویب کرد.

تصویب‌نامه در خصوص وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع  ویروس کووید ـ ۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۶۲۰۵ـ ۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود تا نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقتنامه وام پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) دلاری (معادل چهل و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۶) یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹ و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مذکور اقدام نمایند.

۲ـ سازمان سرمایه ­گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مطابق مجوز شماره ۸۷۸۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹  شورای اقتصاد نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه ­گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.

۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید.

۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارایه گزارشات پیشرفت سه‌ماهه استفاده از اعتبار یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب‌ های مربوط، تدارکات و توزیع کالاهای تأمین مالی­ شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری