تصویب‌نامه درخصوص اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور به شرح زیر است.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات

مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور

و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ‌ تصویب کرد:

۱ـ‌ عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ  مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۲ـ‌ عناوین و جریمه‌های زیر به جدول موضوع تصویب‌نامه‌های یادشده اضافه می‌شوند:

۳ـ‌ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ لازم ‌الاجرا است.

معاون اول رییس ­جمهور ـ اسحاق جهانگیری