دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از تلاش برای رفع مشکل آلودگی زیست محیطی کارخانه سیمان ایلام خبر داد و گفت: طی نشستی مقرر شد مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام حداکثر ظرف مدت یکماه برنامه عملی را جهت کاهش میزان آلودگی این کارخانه اجرا کند.

افشار خسروی‌‎زاد،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در گفت‌وگو با میزان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در خصوص رفع آلودگی کارخانه سیمان ایلام، گفت: این جلسه با حضور جانشین دادستان ایلام، مدیر کل محیط زیست استان ایلام و مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام برگزار گردید.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد مدیرعامل کارخانه سیمان ایلام حداکثر ظرف مدت یکماه برنامه عملی جهت کاهش میزان آلودگی بهبود فیلتر اسیون و حداکثر ظرف مهلت دو ماه نسبت به عایق سازی به منظور کاهش آلودگی خط دو اقدام اقدام کرده و مستندات را ظرف مهلت مذکور به دفتر دادستانی ارسال کند.

خسروی زاد تاکید کرد: همچنین در جلسه مذکور تصمیم بر آن شد تا اداره محیط زیست ایلام همکاری لازم را با کارخانه سیمان ایلام جهت اجرای طرح کاهش آلودگی و تخصیص بودجه مورد نیاز از صندوق ملی محیط زیست به عمل آورد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام تصریح کرد: اداره محیط زیست ایلام و مدیر عامل کارخانه سیمان و مدیریت پسماند شهرداری ایلام نیز موظف شدند نسبت به تشکیل کارگروهی به منظور استفاده از نخاله‌های ساختمانی جهت تولید سیمان و جلوگیری از آلودگی و راهکار‌های عملی ظرف ده روز اقدام کنند.