رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از زمین خواری اجرای دقیق قانون جامع حد نگار است، گفت: اقدامات انجام شده در استان در راستای اجرای قانون جامع حدنگار از نقاط قوت استان بوده که باید به اطلاع مردم برسد.

موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای قانون جامع حد نگار، اظهار داشت: از جمله تکالیف قوه قضائیه حفظ حقوق عامه بوده که اجرای قانون جامع حد نگار در راستای تثبیت حقوق مالکیت یکی از مصادیق حقوق عامه است.

وی افزود: تا زمانی که این موضوع محقق نشده بخشی از اقدامات منتهی به نتیجه نخواهد شد و تنها راه پیشگیری از زمین خواری اجرای دقیق قانون جامع حد نگار است.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون اداره ثبت اسناد استان به خوبی عمل کرده و جهشی که در اجرای این قانون در استان داشته ایم نسبت به سال‌های گذشته بسیار عالی بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع اجرای قانون جامع حد نگار همه دستگاه‌های مربوطه ظرف ۲ ماه باید اقدامات موثر را انجام داده و پاسخگو باشند در غیر اینصورت اگر اراده‌ای بر این امر وجود نداشت از طریق مسیر قضایی پیگیری خواهد شد.

خلیل اللهی در ادامه با تاکید بر انعکاس اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون جامع حدنگار در راستای پیشگیری از زمین خواری، گفت: اقدامات انجام شده در استان در راستای اجرای قانون جامع حدنگار از نقاط قوت استان بوده که باید به اطلاع مردم برسد.