ادعای مطرح شده در برخی از رسانه‌های ضد انقلاب و فضای مجازی مبنی بر ناآرامی در زندان مرکزی ارومیه، کذب است.

در پی شایعه مطرح شده در برخی از رسانه‌های ضد انقلاب و فضای مجازی مبنی بر ناآرامی در زندان مرکزی ارومیه، خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد ادعای مطرح شده کذب محض است و چنین موضوعی صحت ندارد.