پلیس راهور استان کردستان با دستور دادستان نظامی کردستان مکلف شد تا در خصوص اعتراض به جریمه‌های رانندگی، تابلو راهنمایی حاوی شرح ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در میادین اصلی شهر سنندج نصب کند.
با دستور بهرام عظیمی، دادستان نظامی کردستان، پلیس راهور استان کردستان مکلف شد تا در خصوص اعتراض به جریمه‌های رانندگی، تابلو راهنمایی حاوی شرح ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در میادین اصلی شهر سنندج نصب کند.

دادستان نظامی کردستان افزایش اطلاعات حقوقی شهروندان، کاهش نارضایتی ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات و کاهش مراجعه به مراجع قضایی را از اهداف این اطلاع رسانی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: در ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ترتیب خاصی برای رسیدگی به شکایات ناشی از اعمال جریمه‌های رانندگی پیش بینی شده، ولی ناآگاهی و عدم رعایت ترتیبات مقرر شهروندان منجر به مراجعه مستقیم مردم به دادسرای نظامی و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب در اغلب شکایات می‌شود.

عظیمی‌افزود: این مسئله باعث نارضایتی مردم شده بود و لذا مقرر شد جهت اطلاع مردم مفاد ماده قانونی در قالب تابلو‌هایی در میادین اصلی شهر نصب شود.

دادستان نظامی کردستان گفت: هموطنان عزیز توجه کنند در صورتی که مأموری تعمداً و با علم و اطلاع، قبض جریمه ناحق علیه راننده‌ای صادر کند، موضوع قابل پیگیری و شکایت در دادسرای نظامی است و در صورت اثبات بر اساس اسناد و مدارک و شواهد شاکی مبنی بر عمدی بودن، مأمور متخلف به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شود.

عظیمی همچنین پیش بینی کرد که این اطلاع رسانی باعث آگاهی بیشتر مردم و کاهش شکایات گزارش خلاف واقع علیه پلیس راهور استان کردستان شود.

اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های جمعی درباره قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از دیگر برنامه‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان کردستان برای آگاه‌سازی مردم در زمینه حقوق شهروندی است.

بر اساس ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، متخلف موظف است ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند.

در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی که ریاست آن را یکی از قضات دادگستری برعهده دارد، ارسال می‌کند که رأی این کمیسیون قطعی است.

در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی به اعتراضات، جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به میزان دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.