مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بیش از ۲۲ هزار شرکت و موسسه از ابتدای راه اندازی سامانه جامع ثبت شده است گفت: ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مراجعین این حوزه یکی از اولویت‌ها است.

سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به ثبت ۲۲ هزار و ۴۶۹ شرکت تجاری و مؤسسه غیر تجاری از ابتدای راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها تا پایان مردادماه سال جاری در این استان اظهار داشت: از این میزان تعداد ۱ هزار و ۵۴۰ شرکت تجاری و مؤسسه غیر تجاری در پنج ماهه ابتدایی امسال ثبت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: جایگاه ارزشمند ثبت شرکت‌ها در هویت بخشی به نهاد‌های اقتصادی جامعه و نقش حیاتی آن در نیل به اهداف جهش تولید لزوم بازنگری و توجه بیش از پیش به این مقوله را جدی‌تر می‌سازد.

هاشمی صحت در ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها و سرعت بخشی به این فرایند را دو مؤلفه ضروری در تداوم حرکت تحولی ادارات ثبت برشمرد و تصریح کرد: ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مراجعین این حوزه را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم.